Voor Sanquin Bloedvoorziening ontwikkelde Sky-Lite een multifunctionele case voor mobiele bloedafnamepunten. Deze case bevat alles wat er voor de afname van bloed nodig is; van de ligbank tot en met de noodzakelijke apparatuur. In een paar tellen is het bloedafnamepunt op elke willekeurige locatie gerealiseerd.

Flightcases voor de medische sector

Kwetsbaar, gevoelig en transport zijn termen die niet altijd even goed samengaan. Zeker niet als het om gevoelige en kwetsbare apparatuur gaat. Toch is het veelvuldig vervoeren van vaak (kostbare) apparatuur naar verschillende locaties in de moderne medische praktijk niet te voorkomen. Voor het behoud is de verpakking dus ontzettend belangrijk. Daarom ontwikkelt Sky-Lite cases die maximale bescherming bieden.
Naast maatwerk en robuustheid is gebruiksgemak een belangrijke factor. Handelingen met de apparatuur moeten immers slagvaardig en efficiënt uitgevoerd kunnen worden. Wij besteden daarom veel aandacht aan de effectiviteit en het gebruiksgemak van elke case. Zo kunnen cases uitgevoerd worden met een geïntegreerd laad- en lossysteem. Wij tonen u graag de mogelijkheden..